Příručka pro osoby se zdravotním postižením

Ministerstvo prácena sociálních věcí ČR (MPSV) vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v roce 2015.

Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti. Prostřednictvím příručky chce MPSV pomoci lidem zorientovat se v sociálním systému, zákonech a paragrafech, které se jich bezprostředně týkají a kterým často nerozumějí. Cílem je stále zlepšovat komunikaci ministerstva směrem k veřejnosti, a k tomu by měla mimo jiné sloužit i tato příručka.

Publikace přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: například, kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči, jaká je jeho výše, kde může o dávky žádat, kdo o příspěvku rozhoduje, kde se vyplácí, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje a mnoho dalšího.

Občaní se dozví i kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u lidí se zdravotním postižením a jak resort chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí zde ani informace o dávkách státní sociální podpory, invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi.

V příručce jsou také informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v ČR realizují a jak se snaží EU pomáhat zdravotně postiženým.

Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích ÚP ČR a na Okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ).

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!