Přístup klientů VZP ČR k protonové terapii

Přístup klientů VZP ČR k protonové terapii je v porovnání s ostatními státy Evropské unie srovnatelný a leckdy i lepší. Vyplývá to z nejaktuálnějších dostupných dat, která soustředila a zveřejnila švýcarská nezisková organizace PTCOG. Potvrzuje se tak, že klienti VZP ČR, kteří protonovou péči podle odborníků skutečně potřebují, ji mají vždy náležitě zajištěnou.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR), která má téměř 6 milionů klientů, již schválila úhradu protonové terapie pro 50 z nich. Při přepočtu na adekvátní počet klientů jde o číslo výrazně převyšující například počet nemocných, léčených v centrech ve Velké Británii, Itálii či Polsku a srovnatelné s Německem či Francií. Podrobně to dokumentuje následující tabulka vycházející z dat organizace PTCOG, která se již řadu let věnuje problematice protonové terapie a dalších radioterapeutických metod.

Počty pacientů léčených v protonových centrech v EU v roce 2013

Stát Počet pacientů v roce 2013 Počet obyvatel v milionech Počet pacientů na 6 milionů obyvatel
Británie 149 51 17,5
Francie 727 64,3 67,8
Německo 945 82 69,1
Itálie 30 60 3
Polsko 24 38,1 3,8
Švédsko 162 9,2 105,6

Výrazně – přibližně dvojnásobně – více klientů podstoupilo protonovou terapii pouze ve Švédsku. VZP ČR již dříve opakovaně prohlásila, že ani ona nepovažuje stovku pacientů odeslaných na protonovou terapii za nereálnou. Doposud se jí ovšem ještě nepodařilo uzavřít smlouvu s Protonovým centrem v Praze.

O každém pacientovi, kterého chce VZP do Protonového centra v Praze poslat, proto musí s tímto soukromým zařízením jednat zvlášť. Nicméně i přesto ze 48 klientů VZP, kteří zatím protonovou terapii podstoupili, jich 32 bylo léčeno právě v Praze. Zbylých 16 poslala pojišťovna do obdobného zařízení v Mnichově.

Průměrná částka, kterou za léčbu jednoho klienta účtuje Protonové centrum v Praze, činila 711 tisíc Kč. V Mnichově, kde mají lékaři výrazně větší zkušenosti, byla cena za léčbu o 171 tisíc Kč nižší. Jde přitom o ceny pouze za léčbu samotnou. Sumy za dopravu či ubytování se liší např. podle místa, ze kterého pacienti do Prahy či do Mnichova jezdí. Pro představu - pokud bude klient VZP jezdit na ozařování například z Třince do Prahy (400 km), bude to samozřejmě nákladnější, než kdyby jezdil z Plzně do Mnichova (289 km). Protonová terapie totiž probíhá v obou centrech vesměs ambulantně.

Bez ohledu na doposud neuzavřený smluvní vztah a nevstřícnost, na kterou VZP při jednání s majiteli Protonového centra v Praze naráží, klienti pojišťovny se nemusejí ničeho obávat. VZP zajistí protonovou terapii pro každého klienta, u kterého odborníci z jednoho ze třinácti Komplexních onkologických center v Česku rozhodnou, že ji skutečně nezbytně potřebuje, ujistil předseda správní rady Jiří Běhounek.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!