Přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2014

Podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2014 mají poplatníci:

  • kteří nakoupili, prodali nebo jiným způsobem změnili vlastnické právo k nemovitému majetku,
  • kteří vlastní pozemek zpevněný vlečkou užívanou k podnikání,
  • kteří vlastní více podlažní stavbu určenou k podnikání,
  • kteří vlastní tzv. plošné - inženýrské stavby (průmyslové komíny, energetické a datové věže, stavby hutního a těžebního průmyslu atd.),
  • kteří vlastní pozemek určený k zastavění stavbami osvobozenými od daně ze staveb (stavby vodáren, úpravny vod, kanalizace, veřejná doprava),
  • kteří vlastní bytovou jednotku v bytovém domě, přičemž pozemek, na kterém bytový dům stojí, vlastní osoba, která nevlastní žádnou bytovou jednotku.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!