Profesor Jiří Mazánek obdržel cenu J. E. Purkyně

Cenu J. E. Purkyně 2015 udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.

Profesor Jiří Mazánek je významnou osobou české medicíny, zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie. Stál u rozvoje laserové medicíny v České republice i v Evropě. Je držitelem mnoha ocenění za vědeckou i pedagogickou činnost, mimo jiné získal v r. 2008 Cenu ministra zdravotnictví ČR za výzkum, Medaili a Cenu Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy v r. 2013, Zlatou medaili Univerzity Karlovy Praha 2014.

Oceněný lékař je průkopníkem řady postupů, zejména v problematice laserové onkologie. Dlouhá léta vedl největší klinické stomatologické pracoviště v ČR, působil jako proděkan 1. lékařské fakulty UK, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů. Bez jeho práce si nelze představit současnou podobu čelistní a obličejové chirurgie. Maxilofaciální chirurgii a stomatologii reprezentoval řadu let na úrovni národní a mezinárodní.

Oceněný lékař a jeho tým již několik let ve spolupráci s kolegy z Laboratoře biomechaniky lidského těla ČVUT a firmou Lasak řeší problematiku tzv. 3D custom made implantátů a obličejových epitéz (speciálních protéz). Cílem je vytvořit efektivní metodu návrhu a tvorby náhrad kostí i měkkých tkání při různých defektech obličeje.

Prof. Mazánka na ocenění navrhla Česká stomatologická společnost ČLS JEP a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. O jejím udělení rozhodli členové společnosti v tajném hlasování. Cena existuje od roku 1962 a v posledních letech ji obdrželi např. prof. T. Fučíková, DrSc., prof. J. Tichý, prof. B. Hučín, prof. P. Klener, prof. V. Beneš st., prof. R. Königová a prof. J. Koutecký.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!