Profesor Koutecký převzal Cenu J. E. Purkyně

Zakladatel dětské onkologie v někdejším Československu Josef Koutecký převzal 19. 6. 2014 na zámku v Libochovicích Cenu J. E. Purkyně. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ji uděluje pravidelně od roku 1962.

Profesor Josef Koutecký se v roce 1964 stal zakladatelem dětské onkologie, do té doby v tehdejším Československu neexistujícího lékařského oboru. Od roku 1978 vedl ve Fakultní nemocnici v Motole první samostatné oddělení dětské onkologie v zemi, z něhož se o pět let později stala Klinika dětské onkologie. Šance na vyléčení dětí s nádory za uplynulých padesát let vzrostla prakticky z nuly na současných 80 procent.

Po roce 1989 byl čtyři funkční období děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byl také prorektorem UK. V roce 1996 obdržel od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy II. Stupně. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie.

Vedle vědeckých publikací, jakou je například stěžejní učebnice dětské onkologie Nádory dětského věku, vydal profesor Koutecký i několik literárních děl. Takovými byly pohádky pro děti Vodníček Buližníček nebo vzpomínkové knížky Se studenty, Nejen s uměním a vědou nebo Nejen s Múzami. Je velkým milovníkem hudby.

Profesor Koutecký uvedl, že medicínu vždy vnímal jako péči o tělo pacienta, ale i o jeho duši. Za největší úspěch svého profesního života profesor Koutecký  označil obrovský nárůst podílu úspěšně léčených dětí s nádorovým onemocněním ze tří procent na začátku jeho práce až po dnešních více než 80 procent.

Při slavnostním aktu vystoupili Kouteckého někdejší žáci či spolupracovníci, kteří připomněli jeho zásluhy.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!