Průhlednější systém plateb za speciální zdravotnické materiály

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) pokračuje v nastavování průhlednějšího systému plateb za speciální zdravotnické materiály. Od 1. dubna 2014 přistoupí ke změně úhrad koronárních stentů, což přinese úsporu stovek milionů korun.

Aktuální změna v úhradách koronárních stentů umožní VZP uspořit 390 milionů korun ročně. Obdobný krok týkající se kardiostimulátorů a kardioverterů snížil v roce 2013 náklady pojišťovny o 500 milionů. Celkem tedy tyto dvě etapy změn týkající se úhrad speciálních materiálů pro kardiologii umožní VZP ušetřit 890 milionů korun. Veškeré tyto úspory byly a budou využity na úhradu zdravotní péče.

K úpravě cen koronárních stentů v úhradovém katalogu VZP přistupuje pojišťovna po důkladném průzkumu trhu. Zatímco doposud byla úhrada limitována pouze stanoveným rozmezím a zdravotnická zařízení nezřídka účtovala pojišťovně částku na samé horní hranici tohoto rozmezí, nově bude u každého materiálu stanovena přesná cena.

Koronární stenty se používají při léčbě pacientů s ischemickou chorobou srdeční pro roztažení nebo zprůchodnění srdečních tepen. Koronární stent plní funkci výztuže srdeční tepny a udržuje požadovaný „průsvit“. Má strukturu složitého pletiva a je vyroben ze speciální a velmi kvalitní oceli. Velmi zjednodušeně si ho lze představit jako pružinku na propisce.

 V roce 2012 jich VZP uhradila 18 004, implantovány byly 8 823 pacientům a celková úhrada za ně činila 748 milionů korun.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!