Psychiatrická společnost ČLS JEP nesouhlasí s odvoláním ředitele

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP nesouhlasí s odvoláním ředitele Psychiatrické nemocnice Dobřany MUDr. Vladimíra Žižky. Podle výboru nebylo učiněno na základě odborné analýzy činnosti ředitele, která by prokázala, zda se dopustil ve funkci chyb, jež by mohly odvolání zdůvodnit.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček odvolal ředitele v reakci na to, že nemocnice v únoru 2015 propustila muže, který koncem května ubodal ženu v knihovně v Horní Bříze na Plzeňsku.

Za odvolaného ředitele se v petici postavili zaměstnanci, pohrozili stávkovou pohotovostí. Ministr jim dne 1. 6. 2015 sdělil, že na odvolání trvá, a nabídl jim, aby vyslali své zástupce do komise, která bude vybírat nového ředitele.

Pokud byl MUDr. Žižka odvolán kvůli tomu, že pachatel, který se dopustil vraždy 18. května 2015 v Horní Bříze, byl v lednu a únoru 2015 nedobrovolně hospitalizován v Psychiatrické nemocnici Dobřany a poté byl předán do ambulantní péče, pak tento důvod nemůže výbor považovat za oprávnění, uvedli psychiatři v prohlášení.

Připomněli, že pacient může ze zákona být hospitalizován, jen když ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí, a pokud nelze hrozbu odvrátit jinak. Tuto podmínku podle lékařů, kteří v lednu 2015 o hospitalizaci rozhodovali, pacient splňoval, proto ho mohli hospitalizovat bez jeho souhlasu, uvedl výbor.

Pokud byl pacient na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře na konci února 2015 propuštěn, pak z toho vyplývá, že v době propuštění již netrvaly důvody, které by ospravedlňovaly další hospitalizaci bez souhlasu pacienta, uvedl výbor s tím, že proto ani nebyl nutný souhlas soudu, ten se k případu vyjadřuje pouze z pohledu dodržení lidských práv pacienta.

Pokud mezi propuštěním z hospitalizace a útokem uplynuly téměř tři měsíce, považuje výbor za naprosto zřejmé, že u pachatele nemohla být v době propuštění splněna podmínka pokračování hospitalizace bez souhlasu, totiž že by bezprostředně ohrožoval sebe nebo okolí. Výbor se shodl, že ošetřující lékař postupoval v souladu se zákonem a jeho postup nelze z právního ani odborného hlediska označit za chybný.

Výbor hájí odbornost ředitele, považuje za absurdní, že by měl de facto protizákonně trvat na hospitalizaci proti souhlasu pacienta i poté, co jeho zdravotní stav umožňoval propuštění. Ředitel Žižka zvelebil za 15 let léčebnu a zasloužil se o její výbornou odbornou úroveň, uvedl výbor.

Němeček souhlasí, že odvolaný ředitel udělal v léčebně velký kus práce, pokud jde o ekonomickou stabilitu zařízení. Nový ředitel by podle něj měl na pozitiva navázat. Ministr rovněž soudí, že by měla existovat lepší evidence lidí, kteří potřebují péči psychiatrů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!