Rada vlády pro seniory jednala v novém složení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) Michaela Marksová dne 27. 6. 2014 předsedala zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která se poprvé sešla v novém složení. Kromě všech dotčených ministerstev jsou členy Rady také zástupci Parlamentu ČR, nestátních neziskových organizací, zdravotních pojišťoven, krajů, měst a obcí, odborových svazů, seniorských organizací, odborné veřejnosti a jednání se účastnila i veřejná ochránkyně práv.

Nově složená Rada by měla přijít s konkrétními návrhy opatření, které napomohou ke zlepšení situace seniorů v ČR, a to v rámci plnění Národního akčního plánu podporující pozitivního stárnutí.

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále jen NAP) je zásadním materiálem v otázce podpory seniorů v České republice a má několik klíčových priorit. Jednou z hlavních oblastí je zajištění a ochrana práv seniorů, kteří jsou velmi zranitelnou skupinou. Musí se zlepšit vnímání role seniorů ve společnosti, a to nejlépe skrze příklady dobré praxe. Je třeba rozšířit podporu různých druhů vzdělávání, tak aby mohli senioři nadále rozvíjet jejich schopnosti. Velký potenciál je skryt v dobrovolnické práci seniorů a podpoře mezigeneračních center. Samostatným okruhem je i zaměstnávání seniorů a takzvaný Age management a jeho aplikace v praxi. Větší pozornost a ocenění by mělo směřovat například i k seniorům, kteří se pomáhají starat nebo vychovávat členy vlastní rodiny. Zajistit potřebnou kvalitu života a bydlení je potřeba nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Stejně jako ochranu zdraví, posílení domácí a sociální péče. Jednalo se také o rozšíření působnosti a spolupráce v jednotlivých regionech.

Rada odsouhlasila zprávu o své činnosti a plnění NAPu za rok 2013, do konce roku 2014 by se měla sejít ještě dvakrát.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!