Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 8. schůzi dne 6. 5. 2014 projednala ve 2. čtení vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/. PSP ČR dala souhlas k ratifikaci.

Smlouva například umožní, aby v akutním případě mohli k pacientovi na české straně vyjet němečtí záchranáři, kteří k němu mají ze své základny blíže než česká ZZS, a naopak. 

Pacienti v ohrožení života v příhraničních oblastech s horší dojezdovou rychlostí domácích záchranářů tak mají šanci na rychlejší pomoc. Smlouva například stanoví, že zdravotničtí záchranáři i jejich pacienti u sebe nebudou muset mít potřebné doklady, pokud v rámci zásahu přejedou přes hranice, a to až do chvíle, než je dostanou nebo obdrží náhradní doklady.

Vozidla ZZS budou při zásahu mít stejné právo přednosti v jízdě, jako mají záchranné služby v dané zemi. Nebudou také muset platit za jízdu na dálnicích.

Na české straně se přeshraniční spolupráce týká záchranářů z Plzeňského Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, v Německu ze svobodných států Bavorska a Saska. Místo s horší dostupností je v Plzeňském kraji například v okolí Rozvadova na Tachovsku.

Čeští záchranáři tam v řadě případů nestíhají dojet ve stanoveném dvacetiminutovém limitu, zatímco jejich němečtí kolegové mají sídlo jen kousek od hranic a v nutných případech tam mohou dorazit rychleji.

Senát Parlamentu ČR návrh projednal dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi a dal souhlas s ratifikací.

Nyní Smlouvu dostane k podpisu prezident republiky.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!