Registr zdravotnických prostředků

V souvislosti se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zřízen Registr zdravotnických prostředků RZPRO z důvodu přechodu agendy oznamovací povinnosti na Státní ústav pro kontrolu léčiv(SÚKL)  od 1. 4. 2015.

V návaznosti na množící se dotazy ze strany laické i odborné veřejnosti, týkajících se zřízení přístupových údajů do Registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) a dotazů týkajících se samotného zacházení s RZPRO Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že správou registru zdravotnických prostředků byl pověřen Státní ústav pro kontrolu léčiv, kam také mohou být směřovány dotazy, týkající se obecných principů fungování RZPRO.

Provozovatelem registru je a technickou podporu aplikace zajišťuje Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické a informační systémy (KSRZIS).

Žádost o přístup do systému RZPRO bude možno podat od 1. 4. 2015 na webových stránkách Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy http://eregpublic.ksrzis.cz, na které také můžete směřovat případné dotazy týkající se technické podpory aplikace.

Údaje oznámené na Ministerstvu zdravotnictví ČR dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, budou dle § 97 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, předány do RZPRO nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 268/2014 Sb.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!