Rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud zrušil nadstandardy ve zdravotnictví, zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici z 60 na 100 korun za den i pokuty od pojišťoven za nevybírání regulačních poplatků. Jsou to klíčové části vládní zdravotnické reformy. Nadstandardy - příplatky pacientů za kvalitnější péči - budou zrušeny v okamžiku zveřejnění nálezu ÚS ve Sbírce zákonů, zhruba do 14 dní. Zbylé dvě části reformy jsou zrušeny s odloženou platností. ÚS dal zákonodárcům čas do konce roku, aby zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici a pokuty za nevybírání regulačních poplatků zrušili sami.

Všechny zrušené části zdravotnické reformy jsou zakotveny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní soudci normě vytýkají nerůznější pochybení. U nadstandardů je chyba v tom, že jsou chybně popsány ve vyhlášce k zákonu, nikoli přímo v něm. Soudcům vadí také to, že reforma v otázkách poplatků nedělá rozdíl mezi lidmi výdělečně činnými a ostatními, třeba seniory. Norma umožnila rozdělení péče na "základní" a "ekonomicky náročnější" - tedy standardy a nadstandardy. Pokud v konkrétně vymezených situacích existovaly dvě rovnocenné alternativy léčby, mohl si pacient vybrat mezi základní a nadstandardní.

ÚS v minulosti připustil, že je možné vytvořit standardní a nadstandardní péči. Problém je nyní podle soudu v tom, jak to zákonodárci učinili; současná podoba zákona k nadstandardům není dostatečně srozumitelná. Zákon by totiž měl plně popisovat a upřesňovat pojem nadstandardní péče. Zatím tomu tak není. Nadstandard je vymezen ve vyhlášce k zákonu, což je špatně.

U části reformy, týkající se poplatků za pobyt v nemocnici, vidí ÚS problém v tom, že zákon nerozděluje a nepopisuje, "kdy je pobyt na lůžku pouze běžnou součástí léčby a kdy jde skutečně jen o doprovodnou hotelovou službu". Soudci upozornili na to, že v sousedních zemích jsou, co se týká poplatku za lůžko, stanoveny určité limity a také časová omezení. ÚS navrhuje, aby se upustilo od termínu poplatek za lůžko a zavedl přesnější platba za ubytování.

Další sporné paragrafy upravují pravomoc pojišťoven ukládat až milionové pokuty poskytovatelům péče, a to například za to, že nevybírají od pacientů regulační poplatky. V této části reformy vidí soudci problém v tom, že pojišťovnám dává dominantní postavení nad zdravotnickými zařízeními.

Dnešnímu vyhlášení nálezu nepředcházelo žádné veřejné projednávání, soudci se tentokrát obešli bez něj. Návrhem se zabývali od prosince 2011. Odlišné stanovisko s nálezem si z 15 ústavních soudců vyhradili soudci Stanislav Balík, Vladimír Kůrka a Michaela Židlická. Dagmar Lastovecká má odlišný názor pouze zčásti. Ivana Janů se neztotožňuje z odůvodněním nálezu.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!