Screening rakoviny prsu

Účast žen ve screeningu rakoviny prsu od spuštění programu v roce 2002 stoupla na více než desetinásobek. 

V počátcích, podle zakladatele programu pofesora Jana Daneše, chodilo šest procent žen, v roce 2013 překročila účast 60 procent a po zavedení adresných pozvánek se v roce 2015 přiblíží 70 procentům. Podle primářky pražského Mamacentra Háje Miroslavy Skovajsové roste účast i proto, že se daří zbavovat ženy strachu. Stále se ale zhruba deset procent bojí, že přijdou pozdě. Na osvětu o prevenci rakoviny prsu se zaměří letos už patnáctý růžový pochod proti rakovině prsu, který projde Prahou 6. června 2015.

V ČR byla v roce 2014 rakovina prsu zjištěna u zhruba 7000 žen. Předsedkyně Asociace mamodiagnostiků a primářka Skovajsová si myslí, že se ztratila panická hrůza a spíše se objevuje motivující obava, která ženy zvedne a přivede k vyšetření. Změně postoje podle ní odpovídají i česká data. Přibývá nálezů prvních stadií, tedy nehmatných nádorů, snižují se druhá stadia, což jsou už hmatné nádory. Velmi se snížila třetí stadia, kdy jsou už postiženy spádové uzliny. Deset procent žen však přichází s lokálně pokročilou chorobou, to je posledních dvacet let stále stejné.

Stejně jako jinde na světě, a to i v zemích s tradicí screeningu téměř čtyřicetiletou a až 90 procentní účastí, zůstává v ČR skupina neoslovitelných žen, které si nejdřív myslí, že nález zmizí, potom hledají neověřené pomoci a k lékaři přijdou ve stádiu, kdy už jim není pomoci. Se vzděláním to podle primářky nesouvisí, měla i vysokoškolsky vzdělané pacientky, které přišly až poté, co si prsa „léčily“ kozlíkovou mastí a čekaly na zázrak. Častěji jsou pod vlivem strachu starší ženy.

Vzhledem k tomu, že se daří objevovat nádory ve stále nižším stadiu, má ČR nyní pátou nejnižší úmrtnost žen na rakovinu prsu v Evropě. Výskyt tohoto onemocnění je přitom velmi vysoký, Česká republika je na 18. místě.

Primářka Skovajsová připomněla, že i když žena chodí na screening, měla by provádět samovyšetření prsu, návody jsou na internetu. U žen do 40 let je prsní žláza těžce přehledná, doporučuje se jim, aby se jednou za dva roky nechaly vyšetřit ultrazvukem a ověřily si, zda jsou v pořádku.

Po dovršení 40 let by ženy měly začít s mamografií. Věk mezi čtyřicítkou a padesátkou je vnímán jako nejrizikovější. Nabízí se mamografie, nebo jakákoli prevence každý rok, a po padesátce až do konce života mamografie jednou za dva roky.

Zdravotní pojišťovny hradí preventivní mamografii jednou za dva roky ženám od 45 let věku.

Start růžového pochodu je ve 12:00 ze Staroměstského náměstí, cílem je Rohanský ostrov. Podobné pochody se konají v 58 zemích. J

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!