Screening zhoubných nádorů za rok 2014

Podle předběžných dat se v rámci screeningu v roce 2014 podařilo včas odhalit karcinom u 602 pacientů. Drtivá většina těchto nálezů nabízí úplnou či velmi vysokou šanci na vyléčení.

Česká republika patří mezi státy s největším výskytem zhoubných nádorových onemocnění. Ročně je jich v Česku nově diagnostikováno více než 77 000 a téměř 28 000 pacientů na tato onemocnění umírá. Ke konci roku 2013 mělo v Česku zkušenost s nějakým typem nádoru více než 450 000 osob. Tato čísla dokladují potřebu účinné prevence nádorových onemocnění.

Od zahájení projektu do současnosti byly na preventivní vyšetření pozvány přes 2 miliony českých občanů. Adresné zvaní v rámci programů screeningu zhoubných nádorů bylo zahájeno v lednu 2014. Cílem projektu je zvýšit účast na těchto preventivních vyšetřeních.

Programy jsou zaměřeny na karcinom děložního hrdla a prsu u žen, a dále na karcinom tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Zvaní jsou občané z rizikových věkových skupin, kteří tato preventivní vyšetření dosud nepodstoupili. Projekt připravilo a koordinuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. Právě pojišťovny na vyšetření adresně zvou své klienty.

Od března 2014 je adresné zvaní doprovázeno také celorepublikovou informační kampaní. Rozpočet projektu byl schválen v celkové výši cca 107 milionů korun. Na samotné adresné zvaní je vyčleněno přibližně 62 milionů. Projekt je z 85 % financován z evropských zdrojů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu. V roce 2014 se čerpaly finance v celkovém objemu 43 796 450 korun.

ČR bude tedy nadále pokračovat v podpoře prevence zhoubných nádorových onemocnění, a to především prostřednictvím cíleného zvaní a komunikační kampaně.

Podrobné údaje o jednotlivých preventivních programech lze nalézt na portálech www.mamo.cz (screening nádorů prsu), www.kolorektum.cz (screening nádorů tlustého střeva a konečníku) a www.cervix.cz (screening nádorů hrdla děložního) a celkové informace k projektu na www.bezrakoviny.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!