Sdělení Komise o efektivních, dostupných a odolných systémech zdravotní péče

Evropská komise vydala Sdělení o efektivních, dostupných a odolných systémech zdravotní péče. Shrnuje v něm své dosavadní aktivity na poli veřejného zdraví a zdůrazňuje, že členské státy EU, přes značné rozdíly v uspořádání zdravotních systémů, čelí obdobným výzvám, z nichž nejvýznamnější jsou zvyšující se náklady na péči a stárnutí populace, které s sebou nese nárůst chronických chorob a kombinovaná onemocnění. Komise také upozorňuje na nerovný přístup ke zdravotní péči.

Na druhé straně je stárnutí populace úspěchem i pro stávající zdravotní systémy, které tvoří až 10% HDP v zemích EU a zajišťují 8% všech pracovních míst.

Řešení shrnula Evropská komise do tří bodů:

1. posílení efektivity zdravotních systémů

2. zvýšení dostupnosti zdravoní péče

3. zlepšení odolnosti zdravotních systémů

Již v roce 2013 vydala Evropská komise doporučení k reformě zdravotních jedenácti členským státům, mezi jinými i České republice. Tato doporučení se soustředila na udržitelnost zdravotních systémů a efektivní nakládání se zdroji. Vyzývala k reformě oceňování zdravotních služeb, ambulantní, primární i lůžkové péče.

Ve svém aktuálním sdělení Evropská komise opět doporučuje  aplikovat nástroje eHealth jako možné řešení dostupnosti zdravotních služeb, zvýšení informovanosti pacientů a zlepšení kvality péče prostřednictvím zdravotních služeb šitých na míru.

Evropská komise usiluje o srovnání efektivity zdravotních systémů v jednotlivých státech, ale to je nyní velmi komplikované, proto byl vytvořen soubor klíčových evropských zdravotních ukazatelů (ECHI) - European Core Health Indicators). Zajímavý je v tomto ohledu také projekt ECHO - European Collaboration for Healthcare optimization, který rozvíjí přeshraniční eHealth spolupráci v oblasti efektivního nakládání s nemocničními daty.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!