Senátní návrh zákona na zrušení sKaret

  • PSP ČR projednávala na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17. 5. 2013 v 1. čtení Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů (tisk 913/0) .

Původní projekt karet sociálních systémů měl tři základní ambice: sjednocení, úspora, zamezení zneužívání.

Senát od prvopočátku nesouhlasí se zavedením sKaret. Poukazuje na jeho nedostatky a slabiny, na jeho nekompetentnost, nefunkčnost a především na tvrdé negativní dopady pro samotné příjemce sociálních dávek. Senát už jednou odpověděl na neodbornost a necitlivost exekutivy návrhem na omezení sKaret pouze na dávky pomoci v hmotné nouzi. Nyní se konkrétně jedná o návrh na úplné zrušení institutu sociálních karet.

Vláda na  jednání, které proběhlo 13. března, projednala a posoudila tento návrh a vyjádřila s ním nesouhlas. Vláda i nadále považuje reformu nepojistných sociálních systémů za potřebnou a prospěšnou. Bez detailní odborné analýzy celého systému však nepovažuje za vhodné a možné zasáhnout do jedné dílčí části takto zásadním způsobem a zejména v tak krátkém časovém okamžiku, bez ohledu na okamžité rozpočty, dopady takového zásahu a také dopady do smluvních závazků státu a konečně i dopady na osoby, které sKartu využívají a které dávky pobírají prostřednictvím sKarty.

Systém výplaty nepojistných dávek a také podpor v nezaměstnanosti prostřednictvím karet sociálních systémů je v současné době podrobován zásadní revizi ze strany MPSV.

Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).

Byl přijat návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů - Hlasování pořadové číslo 98

  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 913/2 (komplexní pozměňující návrh).

 

  • PSP ČR projednala návrh zákona na 54. schůzi ve 2. čtení.

Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 19. 6. 2013.
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 913/3, který byl rozeslán 20. 6. 2013.

  • PSP ČR projednala návrh zákona dne 8. 8. 2013 na 57. schůzi ve 3. čtení. Poslanecká sněmovna schválila senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, podle sněmovního tisku 913, ve znění schválených pozměňovacích návrhů (usnesení č. 1744).

 

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!