Sestra roku 2013

Nejlepší sestry roku 2013 převzaly ocenění 20. 3. 2014 na pražském Žofíně. Ocenění se rozdělovalo již počtrnácté. Server E15 uvádí, že v českém zdravotnictví pracuje zhruba 100.000 sester.

Za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla vyznamenána Marta Škutinová z pražského IKEM. Profesní život spojila s Institutem klinické a experimentální medicíny, kde pracovala jako vrchní sestra kliniky kardiologie a po odchodu do důchodu vedla centrální příjem a archiv IKEM. Stála u zrodu IKEM i převratných medicínských událostí, jako byla první koronární angioplastika či v roce 1984 první transplantace srdce v Československu.

Sestrou roku za lůžkovou a ambulantní péči se stala stomasestra Městské nemocnice Ostrava Naděžda Kubíková, která zároveň v hlasování veřejnosti získala titul Sestra mého srdce. Patří k prvním vyškoleným stomasestrám v Česku. Vede stomickou poradnu. Absolvovala bakalářské i magisterské studium, od roku 2007 externě vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě.

V kategorii komunitní a sociální péče titul získala vedoucí přímé péče Domova se zvláštním režimem Brno-Vinohrady Tamara Baráková. Ve Fakultní nemocnici sv. Anny pečovala o pacienty s demencí a na toto postižení se zaměřila i v dalším profesním životě.

V kategorii management a vzdělávání byla oceněna Eva Kučková z pražské Fakultní nemocnice Motol. Ocenění získala za odborné zkušenosti, organizační schopnosti a umění komunikace. Jako vrchní sestra 3. interní kliniky v Motole se podílela při přípravě práce nelékařů v transplantačním programu plic.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!