Seznam návykových látek

Vláda ČR na jednání dne 9. 9. 2015 odložila projednání Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek (čj. 590/15).

Důvodem předložení je:

  • doporučení pracovní skupiny Systému včasného varování před novými syntetickými drogami doplnit stávajících seznam o 12 nových návykových látek
  • podrobení 4 nových psychoaktivních látek kontrolním opatřením v souladu s evropskou legislativou
  • doporučení generální ředitelky Světové zdravotnické organizace na doplnění seznamů omamných látek o výše uvedené návykové látky.

Nařízení připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pokud by se podle autorů seznam nedoplnil, nemohla by policie či justice obchod s novými drogami postihovat. Mohlo by to ohrozit zdraví lidí. Opatření má bránit i šíření nových drog. Většina se dováží přes země, kde se vybrané chemikálie k jejich výrobě nekontrolují.

Seznam nebezpečných návykových látek upravoval dřív zákon. Jeho doplnění a schvalování bylo ale zdlouhavé. Nyní je možné listinu rozšířit vládním nařízením. Jeho návrh byl hotov v březnu 2015. Dostaly se na něj chemikálie, které nařídila mezi nebezpečné substance zařadit EU, které doporučila Světová zdravotnická organizace (WHO) či které se objevily v některých členských státech. Některé si vyžádaly i lidské životy. Tři substance pak ještě doplnilo Ministerstvo vnitra ČR.

Všechny látky jsou chemikálie, které se nevyužívají v průmyslu či při léčbě. Slouží jen k výrobě drog. Většina z nich je podobná strukturou psychotropním látkám. Do výčtu by tak měly přibýt chemikálie jako pentedron či methoxetamin.

Drogový trh nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii neustále zaplavují nové syntetické drogy, které jsou syntetizovány s cílem vyhnout se chemickým strukturám, jež spadají pod kontrolní režim omamných či psychotropních látek. Je tedy nezbytné těmto tendencím čelit. Proto byla sestavena pracovní skupina Systému včasného varování před novými syntetickými drogami – Early warning system (EWS), která pracuje při Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti s cílem vyhodnotit současnou situaci v oblasti nových drog v České republice. Pracovní skupina EWS shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v České republice, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Cílem EWS je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových psychoaktivních látek v České republice a spolupráce v rámci EWS v Evropské unii v oblasti drog.

V roce 2013 systém včasného varování v Česku hlásil 48 nových syntetických látek. Dvanáct z nich zaznamenal v zemi poprvé, tři se objevily v ČR jako v první zemi EU. Nové psychoaktivní látky nabízelo 26 internetových obchodů v češtině, z nich pět se specializovalo jen na syntetické látky. Mezi nejčastěji nabízené chemikálie patřily substance ze skupiny katinonů a syntetických kanabinoidů, uvádí výroční zpráva o stavu drog v Česku za rok 2013. Zprávu za loňský rok experti zveřejní na podzim.

Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!