Seznam nemocí z povolání se změní

Vláda ČR na jednání dne 6. 8. 2014 přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je aktualizovat platný seznam nemocí z povolání s ohledem na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny.

V současnosti platný seznam nemocí z povolání byl vydán v roce 1995 a od té doby došlo k některým změnám jak ve výrobních procesech a technologiích, tak i ve stupni lékařských poznatků pokud jde o kvalifikaci některých nemocí. Jedinou dosavadní úpravu tohoto seznamu představovala novela účinná od 1. července 2011.

Vzhledem k tomu, že se objevují nové nemoci, které mají původ ve výkonu práce, a v důsledku vývoje vědeckého poznání, schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012 opatření, které uložilo příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!