Situace autistů v ČR

Přístup k lidem s autismem by měl mít jednotný rámec napříč ministerstvy. Kritici současného stavu poukazují mimo jiné na to, že nespolupracují zainteresovaná ministerstva zdravotnictví, školství a práce a sociálních věcí.

S koncepčním řešením by měla přijít odborná skupina Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Poslanec David Kasal jako lékař poukázal na špatný přístup ve zdravotnictví. Základem by podle něj měla být časná diagnostika těchto poruch už v batolecím věku a následná psychoterapie hrazená ze zdravotního pojištění. Nyní rodiče dětí s podezřením na autismus čekají mnohdy dlouho na stanovení diagnózy, možnost terapie pak často najdou jen u soukromých institucí, kde je léčba placená.

Podle Kasala by také měla vzniknout síť center specializovaných na tyto poruchy a měla by lépe být informována laická i odborná veřejnost. S tím souvisí také zaškolení zdravotnických pracovníků.

Odborné znalosti podle poslankyně Martiny Berdychové chybějí i pedagogům ve školách. Učitelé se bojí pracovat s těmito dětmi.

Novela školského zákona, kterou 13. 2. 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR), slibuje lepší podmínky pro začlenění těchto dětí do běžných škol. Podle Berdychové je nyní třeba sledovat tvorbu vyhlášek naMinisterstvu školství ČR a bojovat o dostatek finančních prostředků na inkluzivní opatření včetně asistentů, bez nichž se děti s autismem v běžných třídách mnohdy neobejdou.

Dne 19. 2. 2015 při příležitosti Mezinárodního dne Aspergerova syndromu odstartuje osvětová kampaň, která má veřejnosti přiblížit lidi s touto variantou poruchy autistického spektra. Pořádají ji sdružení Adventor a Za sklem ve spolupráci s platformou Naděje pro autismus.

Poruchy autistického spektra postihují podle průzkumů každé 80. narozené dítě. Na celém světě tak žije zhruba 70 milionů lidí s tímto handicapem, v Česku je jich zhruba 100.000. Každoročně jsou nově diagnostikovány stovky dalších.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!