sKarta úplně skončí během půl roku

Dne 1. 11. 2013 nabývá účinnosti zákon, který ruší kartu sociálních systémů, tzv. sKartu. V praxi to bude znamenat, že během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci. V tuto chvíli není třeba, aby lidé chodili v předstihu na úřady a zjišťovali, co mají dělat. V období od 5. – 25. listopadu pošle Úřad práce ČR (ÚP ČR) informativní dopis všem svým klientům, kteří sKartu vlastní, s vysvětlením, jak dále postupovat. Všichni držitelé sKarty by tak měli nejpozději do 1. 12. 2013 vědět, jak se v konkrétní situaci zachovat. Cílem je, aby se vše odehrálo maximálně plynule a lidé zbytečně nemarnili čas na úřadech a aby tento proces nijak neovlivnil výplatu dávek.

V případě, že si člověk přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. Pokud nebude požadovat žádnou změnu ve způsobu výplaty dávek, proběhnou, v souladu se zákonem, jen technické úpravy a nejpozději od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo. A změny se nedotknou ani lidí, kteří sice sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.

Jiný postup nastane, jestliže klient ÚP ČR čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech. V tom případě bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP ČR, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou - a zároveň sdělil číslo účtu nebo adresu, na kterou mu má ÚP ČR peníze posílat. Na zapracování nahlášených změn bude mít úřad dva měsíce. Do té doby (nejpozději do konce března 2014) budou nadále sociální dávky vypláceny prostřednictvím sKarty. Změnový formulář si mohou lidé stáhnout na adrese http://formulare.mpsv.cz/okdavky/form/ZmVyp131001301.jsp.

Pokud se klient, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, začne mu ÚP ČR vyplácet dávky nejpozději od dubna 2014 poštovní poukázkou na adresu, kterou mu dotyčný naposledy nahlásil.

Lidé, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.

V případě osob se zdravotním postižením (OZP), kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, je klíčové datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, k výše uvedenému dni skončí všechny. Jejich majitelé (v současné době je jich asi 30 tis.) si tak budou muset na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR zajistit výměnu této speciální sKarty za nový náhradní průkaz OZP.

V případě, že se rozhodnou osobně sdělit ÚP ČR změnu způsobu výplaty dávek, a současně vlastní speciální sKartu jako průkaz OZP, dostanou zároveň i nový průkaz OZP s dobou platnosti do konce roku 2015.

MPSV předpokládá, že ukončení systému sociálních karet vyjde stát na 5,24 milionu korun, z toho si tři miliony vyžádá vydávání nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením. Zbývající náklady se týkají informačních dopisů a poštovného.

Kartu má v současné době 277 505 lidí. Do konce září 2013 vyplatil Úřad práce ČR jejím prostřednictvím více než 2,6 miliony dávek v hodnotě přesahující 14,1 miliardy korun.

Ministerstvo i Úřad práce ČR informují o změnách na svých webových stránkách – www.mpsv.cz a www.uradprace.cz. Lidé se mohou obracet také na příslušná kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, nebo telefonicky na Call centrum Úřadu práce ČR na čísle 844 844 803. Dotazy mohou posílat i prostřednictvím emailu na adresy kontaktni.centrum@mpsv.cz a callcentrum@mpsv.cz

 

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!