Sledování bezpečnosti lihovin

V roce 2013 byl hlavním hygienikem České republiky vyhlášen cílený státní zdravotní dozor (SZD) zaměřený na sledování bezpečnosti lihovin podávaných v provozovnách stravovacích služeb, a dále zda jsou splněny požadavky pro jejich uvádění na trh.

Rozsah cíleného SZD byl stanoven tak, že kontroly sledovatelnosti a označování lihovin probíhaly jako běžný výkon státního zdravotního dozoru. SZD byl rovněž zaměřen na sledování přítomnosti a koncentrace vybraných kontaminujících látek v lihovinách. Počty odebraných vzorků pro účely laboratorního vyšetření nebyly pevně stanoveny a rozhodnutí o odběru bylo ponecháno na regionálních úrovních.

V rámci tohoto cíleného úkolu byla provedena kontrola:

  • označení lihovin podle vyhlášky č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení (ES) č. 110/2008;
  • sledovatelnosti podle nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení vlády č. 317/2012 Sb.;
  • označení ochranou kontrolní páskou podle vyhlášky č. 149/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 310/2012 Sb., kterou se stanoví vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky.

Předmětem odběru vzorků byly lihoviny s obsahem alkoholu od 20 % obj., a především lihoviny, u kterých je zvýšená pravděpodobnost jejich falšování (viz příloha k metodice), nejčastěji konzumované lihoviny (např. tuzemák, vodka, ovocné destiláty). Nestanovuje se minimální počet odebraných vzorků. U odebraných vzorků byla se provedena analýza na obsah etanolu, metanolu a 2-propanolu.

Více informací v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!