Slevy v daňovém přiznání

Zákon o daních z příjmů umožňuje invalidním důchodcům snížit hodnotu vypočtené daně za zdaňovací období roku 2013 uplatněním řady slev.

Půjde o následující slevy :

24 840 Kč ročně podle ustanovení o základní slevě na poplatníka,

24 840 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s ročním příjmem nepřevyšujícím 68 000 Kč. Částka slevy se zvýší na dvojnásobek (49 680 Kč) v případě, že manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P,

2 520 Kč ročně v případě pobírání důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, – o 5 040 korun při pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně,

16 140 Kč ročně pro držitele průkazu ZTP/P,

4 020 Kč ročně pro poplatníky, kteří se soustavně připravují studiem nebo předepsaným výcvikem na budoucí povolání do dovršení dvaceti šesti let věku nebo do dovršení dvaceti osmi let věku u studentů v doktorském studijním programu.

Nárok na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 Kč již ale nemá každý daňový poplatník.
Tuto slevu nemohou podle nové právní úpravy poprvé za zdaňovací období roku 2013 uplatnit poplatníci, kteří k 1. lednu 2013 pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Základní sleva na dani se bez závislosti na druhu příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy například pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod. netrval po celé zdaňovací období.

Ostatní slevy se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!