Sociální šetření

Zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v rámci České republiky v listopadu 2014 provedli 20 889 sociálních šetření. To je nárůst o 38 % oproti srpnu 2014, kdy bylo provedeno 15 142 sociálních šetření.

Příčinou je personální posílení ÚP ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek. ÚP ČR začal přijímat na základě rozhodnutí Vlády ČR nové zaměstnance v červenci roku 2014. Jednalo se celkem o 600 lidí. Posily působí hlavně v terénu. Cílem tohoto kroku je podpora efektivní výplaty nepojistných sociálních dávek a zajištění podmínek nutných pro výkon sociálního šetření, které se týká většiny dávek z oblasti pomoci v hmotné nouzi (HN).

V průběhu srpna – listopadu 2014 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 79 675 sociálních šetření. V jejich rámci zamítli 1 809 nových žádostí o některou z dávek HN a odejmuli 2 016 už vyplácených příspěvků. Celkové úspory dosáhly 23 875 917 Kč. Nejvíce sociálních šetření proběhlo v Moravskoslezském kraji - 21 985. Tamní sociální pracovníci zamítli na jejich základě 536 nových žádostí a rozhodli o odejmutí 395 už vyplacených příspěvků v tomto regionu.

Podstatou a cílem sociálního šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Úředníci v jeho průběhu mohou ověřit, jestli se konkrétní klient skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. Sociální šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. ÚP ČR jej může provést plánovaně, po předchozím upozornění klienta, ale také neohlášeně. Účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. U některých dávek musí úředníci jednat okamžitě a nárazově. V rámci šetření se zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti a v případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku.

Pro účely přiznání dávek v hmotné nouzi je podstatné, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje, či jaký mají majetek. Při vlastním sociálním šetření úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě, jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má garáž, zahradu a jak je vybavená domácnost.

V rámci potřeby efektivní výplaty nepojistných sociálních dávek a kvalitní práce s klienty, kteří už v hmotné nouzi jsou nebo jim hrozí, je stále aktuální potřeba navýšení počtu zaměstnanců působících v rámci této agendy v tzv. druhé fázi, a to o 600 systemizovaných míst.

Kategorie: 
Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!