Soužití romské a neromské populace v ČR

Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že soužití romské a neromské populace v ČR hodnotí 83 procent lidí jako špatné. Pozitivněji lidé vnímají situaci ve svém bydlišti, kde soužití vnímají negativně necelé dvě třetiny lidí (64 procent).

Podle průzkumu výrazně častěji jako dobré soužití mezi romskou populací a většinovou společností hodnotí pouze lidé, kteří mají mezi Romy přátele či známé, a také dotázaní, kteří kladně hodnotí soužití s Romy v místě svého bydliště.

Výsledky průzkumu však zároveň upozorňují, že negativně vnímá soužití s Romy v místě bydliště nejvíce lidí  od roku 1998. Na konci 90. let 20. století a ještě i na počátku předchozí dekády bylo hodnocení soužití na místní úrovni výrazně lepší než kdykoli v posledních deseti letech.

Lidé sice uznávají, že Romové mají horší pozici při získání zaměstnání, naopak se domnívají, že jsou v lepší pozici při jednání na úřadech či při získávání bydlení.

Veřejnost se rovněž domnívá, že vláda řeší otázku romské menšiny neuspokojivě. Tento názor zastává 61 procent lidí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!