Stanovisko MPSV k situaci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Z platné právní úpravy vyplývá, že úloha zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) v systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR spočívá v zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

Stabilním a dlouhodobým řešením pro dítě by měla být především původní rodina dítěte. Pokud to není možné, pak přicházejí v úvahu instituty náhradní rodinné péče: pěstounská péče, zařízení pro dlouhodobý pobyt (dětské domovy) a ve výjimečných případech též některá zařízení sociálních služeb či některá zařízení zdravotnická. V případě, že by Klokánky měly sloužit k zajištění dlouhodobé péče ohroženým dětem, mají možnost se transformovat v zařízení pro dlouhodobý pobyt (na což je nutné splnit i jiné standardy než pro zařízení pro okamžitou pomoc). Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je právě půl roku, což deklaruje i Fond ohrožených dětí na svých internetových stránkách.

V roce 2013 přesáhla částka státního příspěvku pro zřizovatele těchto zařízení 253 milionů Kč. Největším příjemcem tohoto příspěvku je Fond ohrožených dětí (FOD), který provozuje Klokánky; jemu byl v roce 2013 vyplacen státní příspěvek v částce téměř 127 miliónů Kč (v roce 2012 obdržel FOD státní příspěvek ve výši téměř 125 miliónů Kč).

Podle vyjádření MPSV tak prohlášení o finanční likvidaci Klokánků, způsobené novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, účinné od 1. 1. 2013, nejsou tedy v žádném případě odůvodněná. Po účinnosti kritizované novely příjem FOD na státním příspěvku vzrostl.  Není také pravdou, že kvůli novému občanskému zákoníku hrozí čtyřem stům dětí přesun do ústavů. Nová právní úprava se netýká dětí, které byly do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tj. i Klokánků) umístěny z rozhodnutí soudu před 1. lednem 2014. Teprve rozsudky vydanými od 1. ledna 2014 mohou soudy svěřit dítě do péče zařízení maximálně na dobu 6 měsíců. V současné době tedy není v Klokánku žádné dítě, které by muselo být přemístěno z důvodu nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Všechny orgány sociálně - právní ochrany dětí byly v tomto smyslu již v loňském roce proškoleny a jsou ze strany MPSV průběžně metodicky vedeny. Informace o účinnosti občanského zákoníku jim bude nicméně sdělena znovu.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!