Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v roce 2014 téměř 47 tisíc kontrol. Nejčastější nedostatky byly zjištěny v pracovních smlouvách bez potřebných náležitostí, dále nevyplacení mzdy ve lhůtě splatnosti či nevydání potvrzení o zaměstnání.

Z celkového počtu kontrol bylo 15 081 zaměřeno na nelegální zaměstnávání, 14 081 na oblast bezpečnosti práce (BOZP) a 17 523 kontrol směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů. Podařilo se odhalovat případy, kdy dochází k porušování práv zaměstnanců.

Na základě kontrol SÚIP zaměstnavatelé dostali celkem 4 366 pokut ve výši téměř 216 milionů Kč.

Státní úřad inspekce práce provádí kontroly zaměřené na oblast pracovněprávní, bezpečnost práce (BOZP) a zaměstnanosti. Kontroly zajišťuje v současné době 515 inspektorů. Z toho se 188 specializuje na oblast nelegálního zaměstnávání, 192 na oblast BOZP a 135 na problematiku pracovněprávních vztahů.

Inspektoři v roce 2014 odhalili 1 847 nelegálně zaměstnávaných osob, z nichž 1 116 bylo občanů ČR, 173 občanů EU a 558 cizinců. Za nelegální zaměstnávání bylo zaměstnavatelům uloženo 579 pokut v souhrnné výši 140 260 800 Kč.

Kontroly se zaměřují na vybrané oblasti podnikatelské činnosti a oblasti, ve kterých nejčastěji dochází k porušování právních předpisů. SÚIP též během roku vyhlašuje několik mimořádných kontrolních akcí po celém Česku. V roce 2014 to byla například mimořádná kontrolní akce v oblasti BOZP zaměřená na provoz bioplynových stanic, v oblasti pracovních vztahů a podmínek kontrolní akce zaměřená na provozovatele zdravotnické záchranné služby a v oblasti zaměstnanosti – nelegální zaměstnávání kontroly zaměřené na provozovatele sběrných surovin.

V oblasti pracovních vztahů a podmínek se kontroloři nejvíce zaměřovali na oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru a odměňování. Zaměstnavatelům bylo uloženo 2 612 pokut v celkové výši 48 986 000 Kč. V oblasti bezpečnosti práce inspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1 175 pokut v celkové výši 26 562 000 Kč.

Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly vzniku a okolností vzniku pracovních úrazů. Inspektoři za rok 2014 evidují 39 070 pracovních úrazů, při kterých zemřelo 105 zaměstnanců a 1 331 utrpělo vážný úraz. Nejvíce pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (je zde zaměstnáno nejvíce osob), dále pak v oblasti stavebnictví a v dopravě.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!