Strategie romské integrace do roku 2020

Vláda ČR dne 23. 2. 2015 schválila se změnami Strategii romské integrace do roku 2020 (č. j. 166/15). Dokument počítá s posílením integrace na několika úrovních a má přispět především k soudržnosti celé společnosti.

Materiál obsahuje opatření ve vzdělávání, bydlení, zaměstnávání či v bezpečnosti, která mají pomoci zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj a zhoršování situace Romů a srovnat jejich podmínky s ostatními obyvateli.

Hlavním cílem je překonat zásadní sociální a také kulturní problém s integrací romské menšiny. Zhruba třetina romské menšiny je postižena takzvaným sociálním vyloučením, na zbylé dvě třetiny, které sice žijí v zásadě integrovaně, situace nějakým poměrně závažným způsobem také dopadá.

Strategie má eliminovat diskriminaci Romů ve vzdělání nebo na trhu práce a v oblasti bydlení. Zejména děti by neměly být postiženy nebo nějak trpět tím, do jakého prostředí se shodou okolností narodily.

Podle vládního dokumentu chápe přijatá strategie integraci Romů jako dvoustranný proces, o který se musí zasadit menšinová i většinová část společnosti, přičemž cílem je vytvoření soudržné společnosti a bezkonfliktní soužití.

Zahrnuje nejen sociální a ekonomické začlenění Romů, ale rovněž posílení identity Romů, s důrazem na oblasti, jako jsou kultura, tradice a jazyk. Zahrnuje také posílení společného historického vědomí a paměti národa, vytvoření tolerantního, nexenofobního prostředí a integraci romské menšiny v rovině politické.

Česko má koncepce k řešení situace Romů od konce 90. let. Poslední se týkala let 2010 až 2013. Strategie má na ni navázat a nepříznivý trend zlomit. V ČR totiž přibývá ghett, v nichž žijí převážně Romové. V těchto chudinských lokalitách bydlí třetina romské populace, tedy kolem 80.000 lidí. Zatímco v roce 2007 bylo těchto míst kolem 300, podle expertů by jich v roce 2015 mohlo být o stovku víc.

Na integrační opatření chce Česko využít peníze z EU. V příštích letech by mohlo získat miliardy korun, a to ze tří programů. Z programu Zaměstnanost, věda a výzkum a z Integrovaného operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). Peníze v nich na integraci jsou vyčleněny. Příslušné resorty už uzavřely memoranda o spolupráci. Výzvy k podávání žádostí o peníze se budou u všech tří programů koordinovat.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!