Stručný demografický přehled EU za rok 2013

V roce 2013 se populace v Evropské unii rozrostla o 1,7 milionů obyvatel, ale jen 5% z toho činil přirozený přírůstek, většina nových Evropanů přichází odjinud. Nejvíce obyvatel přibylo v Lucembursku, Švédsku v Itálii a na Maltě. V České republice meziročně ubylo 24000 obyvatel a odešlo 13000 lidí, takže je nás o 37000 méně.

Nejvíce imigrantů přijalo v roce 2013 Německo, ale relativně k počtu obyvatel je největším příjemcem Lucembursko. Česká republika byla v roce 2013 v poměru k počtu obyvatel pátá nejméně přijímající země v EU (po Slovensku, Portugalsku, Chorvatsku a Bulharsku). To vypovídá nejen o tom, že v Česko není k imigrantům tolik otevřené, ale i o tom že nejsme oblíbenou cílovou zemí. Nejen kvůli podmínkám přijetí, ale také z dalších důvodů, např. kvůli těžkému jazyku, který jinde nepoužijete.

Více než polovina všech obyvatel EU žije v pouhých čtyřech státech, v Německu, ve Francii, Velké Británii a v Itálii.

Nejvíce Evropanů je ve věkové skupině 15 – 65 let (ČR 67,6%), následují lidé starší 65 let, kterých je v Evropě 18,5% (ČR 17,4%) a nejméně je obyvatel mladších 14 let, jen 15,6% (ČR 15%). Nejvíce dětí žije v Irsku, celých 22% a Irsko má také nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel. Naopak nejvíce seniorů, 21,4%, žije v Itálii. Medián věku evropských obyvatel je 42,2 let, takže polovina obyvatel je mladší než 42,2 let a polovině je 42,2 let anebo více.

Na jednu ženu v EU připadá nyní 1,6 dítěte, nejvíce je to v Irsku, 1,96 dítěte a nejméně v Portugalsku, 1,21 dítěte na jednu ženu. Nejmladší prvorodičky jsou v Bulharsku (25,7), Rumunsku (25,8) a Pobaltí (přes 26 let), naopak nejpozději rodí první dítě ženy v Itálii, Španělsku a Lucemburku (30 a více let). V České republice to bylo 28,1 let a průměr pro celou Evropskou unii je 30,3 let.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!