Světový den boje proti roztroušené skleróze

V rámci Světového dne boje proti roztroušené skleróze proběhne ve středu 26. května v různých částech světa řada aktivit, jejichž cílem je upozornit na problematiku zaměstnanosti pacientů s tímto onemocněním.

Jak vyplynulo z aktuálního průzkumu Mezinárodní federace roztroušené sklerózy, lidé trpící roztroušenou sklerózou často nenacházejí na svém pracovišti dostatek pochopení, jsou diskriminování nebo o práci přicházejí. Drobné změny, např. flexibilní pracovní doba nebo sedavé zaměstnání, však mohou pacientům výrazně pomoci udržet si práci déle.

V Evropě trpí roztroušenou sklerózou 80 osob na 100 000 obyvatel. Její příznaky se obvykle začnou objevovat krátce před 30. rokem věku, tedy na začátku pracovní kariéry. Pacienti brzy zjistí, že nemoc hluboce ovlivňuje jejich pracovní schopnost. Mimořádně citlivě na tuto skutečnost reagují ženy, u kterých se nemoc vyskytuje třikrát častěji než u mužů. Nalézt rovnováhu mezi léčbou, prací a mateřskými povinnostmi pro ně totiž může být velmi náročné.

Průměrné roční náklady na léčbu jednoho nemocného překračují 250 000 Kč. Celkové náklady, které zahrnují léčbu, sociální služby, předčasné důchody a ztrátu produktivity, dosahují v ČR ročně až pěti miliard Kč.

Cílem Světového dne boje proti roztroušené skleróze je rozšířit povědomí široké veřejnosti o tomto chronickém autoimunitním onemocnění. Lidé trpící roztroušenou sklerózou usilují prostřednictvím celosvětových aktivit o to, aby bylo více podporováno financování výzkumu a léčby této nemoci a aby zákonodárci pomohli zajistit rovnocenné zacházení s pacienty s roztroušenou sklerózou.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!