Světový den zvýšení povědomí o autismu

Druhý duben byl OSN vyhlášen Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu. V době od 2. do 30. 4. 2015 probíhá v ČR 2. ročník kampaně Česko svítí modře.

Autismus, přesněji porucha autistického spektra, je neurovývojové postižení, ovlivňující psychický vývoj člověka. Jedná se o stále diskutovanější problém současné společnosti jak z hlediska závažnosti tohoto handicapu, tak vzhledem k četnosti jeho výskytu. V současné době žije s tímto handicapem více než 1,6 % obyvatel Evropy.

Cílem celorepublikové kampaně je vyjádřit podporu lidem právě s touto poruchou a jejich blízkým. Modrá barva přitom symbolizuje komunikaci – jednu ze tří oblastí, které jsou pro osoby s touto poruchou problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Platforma Naděje pro Autismus je volné uskupení zástupců právnických osob i jednotlivců, které vzniklo za účelem propojení všech, komu není život a osud lidí s autismem lhostejný. Usiluje o naplnění všech článků Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením také pro osoby s poruchami autistického spektra v České republice a o podporu a rozvoj vzájemné spolupráce institucí, firem a jednotlivců podílejících se na šíření povědomí o této poruše.

Více informací na www.nadejeproautismus.cz/

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!