Transparenční novela

Vláda ČR na jednání dne 9. 2. 2015 projednala mj. stav plnění jednotlivých opatření obsažených v návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění (92/15).

Materiál vládě předloží ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ten v novele, která zahrnuje i snížení provozních fondů zdravotních pojišťoven, přičemž v průběhu roku by měla začít i jejich spolupráce při revizní činnosti, shrnuje kroky k větší efektivitě a transparentnosti veřejného zdravotního pojištění.

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zakotví zásadní změny pro zdravotní pojišťovny. Její účinnost se předpokládá nejpozději k 1. červenci 2015, záleží na délce projednávání v Parlamentu ČR. Pojišťovny by pak musely na internetu zveřejňovat smlouvy do 60 dnů od podpisu pod hrozbou až desetimilionové sankce. Za porušení zákazu náboru přes třetí osobu by hrozila pokuta až pět milionů korun. Novela rovněž snižuje provozní fondy pojišťoven na polovinu, na péči by tak mohly dát ročně zhruba o 808 milionů korun víc.

K lepšímu využití peněz zdravotnictví podle zprávy už začala přispívat přístrojová komise. Ta projednala rozmístění 30 přístrojů, z nichž 24 pro konkrétní nemocnice doporučila. Úspory jsou v desítkách milionů korun. Zdravotní pojišťovny se ve společném memorandu zavázaly, že doporučení komise budou respektovat a nemocnicím výkony na těchto přístrojích uhradí.

Začaly už také práce na změně systému úhrad pro nemocnice, tzv. platbě za diagnózu DRG. V roce 2015 by také měla být stanovena jasná procesní pravidla pro stanovení výše úhrad od pojišťoven za jednotlivé zdravotní prostředky.

Pokračují přípravy na ustavení dalších center specializované péče, v roce 2015 jich vzniklo pět, například hematoonkologie pro dospělé i děti. Završen byl pilotní projekt pro post-akutní péči a vrcholí práce na koncepci systému následné a dlouhodobé lůžkové a domácí zdravotní péče včetně paliativní. Do konce roku předloží ministerstvo akční plán pro tuto oblast péče.

Ministerstvo podle zprávy sleduje i využívání prostředků v nemocnicích, jež řídí. Průběžně vyhodnocuje jejich platební schopnost, úroveň a tempo zadlužování a finanční stabilitu. Nemocnicím uložilo novou povinnost zveřejňovat smlouvy včetně cen nakupovaných služeb. Kontroly potvrdily, že tento úkol plní všechny přímo řízené nemocnice, uvádí zpráva.

O stavu plnění jednotlivých opatření má MZ ČR informovat vládu jednou za šest měsíců. Ve zprávě navrhuje, aby se interval prodloužil na 12 měsíců.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!