Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

Česká republika se připojila k mezinárodní konvenci zakazující nezákonné obstarávání orgánů k transplantacím. Úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány podepsalo celkem čtrnáct členských států EU.

Dokument je výsledkem několikaleté snahy Rady Evropy v boji proti obchodování s lidskými orgány. Jednání se účastnili také pracovníci Ministerstva spravedlnosti ČR a zástupce Koordinačního střediska transplantací (KST). Česko se zařadilo mezi první signatáře této mezinárodní konvence. V otázkách práva, ochrany a prevence vztahujících se k oblasti transplantací je Česká republika v popředí. Do českého trestního zákoníku a to i díky novele transplantačního zákona ze dne 31. ledna 2013,
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), jsou všechny zásady přijaté konvence již několik let zakomponovány.

Koncem března 2015 se ve španělském městě Santiago de Compostela sešlo přes 250 odborníků na mezinárodní konferenci o boji proti nezákonnému obchodování s lidskými orgány. Lékaři, právníci a politici z celého světa tak završili několikaletou snahu Rady Evropy, na jejímž konci bylo přijetí mezinárodní konvence zakazující jakoukoliv formu obstarávání orgánů k transplantacím, která by byla založena na vydírání, uplácení nebo zneužití nouze.

KST se problematikou nezákonného obstarávání orgánů k transplantacím zabývá dlouhodobě, uvádí server e15.cz. Zástupce KST se spolu s kolegy z Ministerstva spravedlnosti ČR zúčastnil v Bruselu a Štrasburku všech jednání, na nichž se, bod po bodu, přijatý mezinárodní dokument skládal. KST bylo také u přípravy návrhu novely transplantačního zákona, která zpřísnila podmínky pro žijící dárce právě s cílem zabránit možným snahám o získání orgánu k transplantaci mimo oficiální čekací listinu.

KST zasadilo o to, aby se na českou čekací listinu nemohl dostat nikdo, kdo je už současně registrován v jiné zemi. Česká republika se aktivně zapojila do akce proti tak závažným zločinům a byla mezi prvními signatáři konvence. Česká republika v této oblasti získává respekt nejen stále rostoucím počtem provedených transplantací, ale nyní také v otázkách práva, ochrany a prevence.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!