Úmrtnost dětí se snížila o polovinu

Úmrtnost dětí mladších pěti let se ve světě od roku 1990 snížila na polovinu, příznivý vývoj však nenaplnil cíle OSN. Ta usilovala o dvoutřetinový pokles do roku 2015.

Ve zprávě to oznámil Dětský fond OSN (UNICEF). Dokument rovněž uvádí, že od roku 2000 se podařilo zachránit takřka 50 miliónů dětských životů a do roku 2030 by se v případě pokračování klesajícího trendu mohlo zachránit dalších 38 miliónů dětí. Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejnižší úmrtností dětí mladších pěti let, i tak počet takových úmrtí od roku 1990 snížila o 77 procent.

Na základě nových odhadů zemře na celém světě v letošním roce 5,9 miliónu dětí mladších pěti let, ještě v roce 1990 to přitom bylo 12,7 miliónu dětí, což je pokles o 53 procent. Agentura AP poznamenala, že nový propočet je vůbec první, jehož bilance je pod šesti milióny. I přes citelný pokles stále po celém světě denně umírá 16 000 dětí mladších pěti let, což je jedenáct dětí každou minutu.

Na základě aktuálních dat UNICEF uvádí, že díky závazkům vlád z roku 2000 se od té doby podařilo zachránit 48 miliónů dětí mladších pěti let. Očekává se, že představitelé států přijmou na výročním zasedání OSN další cíle pro nadcházejících 15 let. Pokud se podaří pokles nadále udržet, bude to znamenat 38 miliónů zachráněných dětských životů. Příliš mnoho dětí stále umírá před dovršením pátého věku z příčin, kterým lze předcházet, a také v průběhu prvního měsíce života.

Ze zprávy vyplývá, že největší výzvou zůstává prvních 28 dní života. Na tuto dobu připadá 45 procent všech úmrtí dětí mladších pěti let. Nejčastějšími příčinami smrti v prvním měsíci života jsou předčasný porod, zápal plic, komplikace během porodu, malárie, sepse či infekce. Polovina úmrtí je pak připisována podvýživě.

Naděje na přežití značně závisí na místě narození. V subsaharské Africe zemře před pátými narozeninami každé dvanácté dítě. To je nejvyšší úmrtnost na světě, která je více než dvanáckrát vyšší než ve vysoce příjmových zemích, kde před dovršením věku pěti let průměrně zemře jedno ze 147 dětí.

V roce 1990 do pěti let věku umřelo ve světě 91 z tisícovky dětí, které se narodily živé. Propočty roku 2015 předpokládají, že v této skupině zemře 43 dětí. V České republice se pro rok 2015 předpokládají tři taková úmrtí. Pro srovnání, v roce 2000 to bylo sedm úmrtí a 15 úmrtí v roce 1990.

Česko za uplynulých let výrazně snížilo úmrtnost v kritickém prvním měsíci života. V roce 1990 činil podíl takových úmrtí ve skupině dětí mladších pěti let 72 procent, v roce 2015 se očekává 51 procent. Údaje z roku 2013 ukazují, že nejčastější příčinou smrti novorozenců bylo předčasné narození, druhou nejčastější pak vrozené vady.

Celosvětově patří Česká republika k nejlépe hodnoceným zemí, kde má nejvíce dětí šanci dožít se věku pěti let. V tomto období připadají tři úmrtí na tisíc živě narozených dětí. Česko stejné hodnocení sdílí například se Švédskem či Norskem. O příčku výše než Česko jsou jen tři země - Finsko, Island a Lucembursko. Ty vykazují dvě úmrtí na tisíc dětí do věku pěti let. Na Slovensku jich z každé tisícovky dětí mladších pěti let zemře sedm, což celosvětově patří k předním místům, v rámci Evropy ale země skončila na spodních příčkách.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!