Úmrtnost novorozenců v ČR klesá

Úmrtnost novorozenců v České republice klesla v letech 2000 až 2013 z 2,1 na 1,2 promile a je jedna z nejnižších v zemích OECD. Klesá i úmrtnost žen, které umírají v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Je to méně než deset případů na 10.000 narozených dětí. Průměrný věk prvorodiček se od počátku 90. let zvýšil o téměř šest let, a to na zhruba 28 let.

Ročně se v ČR narodí při zhruba 105.000 porodů až 107.000 dětí. Kvalita péče o matku a dítě je velmi vysoká a dále se zlepšuje. Česko patří v tomto ohledu mezi nejvyspělejší zdravotnické systémy světa.

Síť porodnic pokrývá celé území, rizikové porody jsou soustředěny do perinatologických a intermediárních center. Přes 78 procent rodiček podstoupí první prenatální kontrolu již v prvních 12 týdnech těhotenství a v dostupnosti této péče je v Česku jedna z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi.

Výrazně klesá i novorozenecká úmrtnost v kategorii novorozenců s nejnižší porodní váhou. Předčasně narozené děti s porodní váhou pod 750 gramů mají riziko novorozenecké úmrtnosti nejvyšší.

Nepříznivý trend, k nimž patří stárnutí matek, se pravděpodobně jen těžko podaří zvrátit. Jen za poslední tři roky hodnota obecné plodnosti kolísá kolem 43 dětí na 1000 žen, což je významně méně než před rokem 1990. Vyšší věk matek s sebou nese vyšší výskyt komplikací v těhotenství a při porodu, celkově se komplikace vyskytnou u více než 14 procent matek.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!