ÚOHS nevydal předběžné opatření

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl návrh firmy Velvana na vydání předběžného opatření, které by pozastavilo tendr na českého pěstitele léčebného konopí. Tendr antimonopolní úřad dál prověřuje.

Tím, že ÚOHS předběžné opatření nevydal, může Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) teoreticky uzavřít smlouvu s vítězem už nyní. SÚKL ale počká na ukončení správního řízení.

Mluvčí SÚKL Lucie Šustková potvrdila, že jakmile to s ohledem na průběh daného řízení bude možné, uzavře SÚKL s vítězným uchazečem smlouvu o smlouvě budoucí. Ústav vyhotoví o veřejné zakázce písemnou zprávu a odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy.

SÚKL také vyrozumí vítěze veřejné zakázky, že má podat žádost o udělení licence. Podáním žádosti bude zahájeno správní řízení o udělení licence. Podle předpokladu by nemělo trvat déle než 30 dnů.

Vítězný uchazeč musí také získat povolení k zacházení s návykovými látkami od Inspektorátu omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR. Až obdrží licenci i toto povolení, budou splněny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření smlouvy o dodávce léčebného konopí. Teprve pak lze zahájit plnění smlouvy. Zahájení plnění veřejné zakázky požaduje zadavatel nejdříve čtyři a nejpozději sedm měsíců od udělení licence.

České lékárny už pacientům nabízejí konopí dovážené z ciziny. Jeho cena je však několikanásobně vyšší, než kolik by mělo stát tuzemské konopí. Gram z dovozu stojí v lékárnách kolem 300 korun. SÚKL už koncem roku 2014 uvedl, že v soutěži o českého dodavatele zvítězila s nejlepší cenou firma Elkoplast Slušovice, která nabídla cenu 68 korun bez DPH za gram. Do druhého kola tendru postoupily Elkoplast Slušovice, firma Medihemp a společnost Velvana, která do soutěže šla s firmou Leros a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Léčba konopím je v Česku legální od dubna 2013 na zmírnění obtíží dospělých s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. V praxi se ale zatím téměř neprovádí. Konopí se vydává na elektronický předpis, registr výdejů v SÚKL byl spuštěn v listopadu 2014. Od prosince 2014 do února 2015 dostalo na recept konopí deset pacientů. Indikovány k léčbě jsou 2000 až 3000 nemocných, velká část jich tedy je dál odkázána na černý trh či vlastní výpěstky s rizikem, že se dostanou do konfliktu se zákonem.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!