Úřad práce ČR bude personálně posílen

Vláda ČR na jednání dne 14. 7. 2014 schválila se změnou návrh Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) na personální posílení úseku nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR (č. j. 794/14).

Úřad práce ČR (ÚP ČR) začne přijímat celkem 600 nových zaměstnanců na agendu nepojistných sociálních dávek (NSD). Posily budou působit hlavně v terénu s tím, že o dalším případném posílení bude jednat vláda v prosinci 2014. Cílem tohoto kroku je podpora efektivní výplaty nepojistných sociálních dávek, speciálně dávek pomoci v hmotné nouzi a zajištění podmínek nutných pro výkon sociálního šetření.

Centralizovaný ÚP ČR vznikl v roce 2011. Do té doby existovalo 77 samostatných okresních úřadů práce. V nich působilo celkem 8 136 lidí. Po zásadní organizační změně a převodu kompetencí v rámci zpracování a výplat NSD práce přibylo. Počet úředníků ale naopak klesl, a to o 1 953 osob. V době, kdy dávkovou agendu vykonávaly obce, pracovalo v této oblasti více než 3 642 lidí, když přešla na ÚP ČR, dostalo ji na bedra 1 953 zaměstnanců.

Současná situace v sociální oblasti vyžaduje, aby úředníci mohli pracovat s klienty systémově a zároveň provádět kvalitní sociální šetření. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové to ale s ohledem na trvalý nárůst počtu a objemu vyplácených nepojistných sociálních dávek a personální poddimenzovanost prostě není realizovatelné.

Pokud bude mít ÚP ČR skutečně dostatek kapacit na prověření podkladů, které zaměstnancům klienti dokládají, bude ÚP ČR schopen v mnoha případech zabránit jak zneužívání dávek, tak i jejich nadměrnému vyplácení. Podle odhadů by mohla roční úspora dávek pomoci v hmotné nouzi činit 5 – 10 procent.

Podstatou a cílem sociálního šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Úředníci v jeho průběhu mohou ověřit, jestli se konkrétní klient skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty.

Konečnému stanovení potřebného počtu nových lidí na zajištění stability v oblasti NSD předcházelo důkladné posouzení současného stavu. V roce 2014 by měl počet kmenových zaměstnanců ÚP ČR dosáhnout max. 9 407 lidí.

Výběrové řízení a jeho průběh je plně v kompetenci krajských poboček ÚP ČR. Vzhledem k tomu, že většina nově přijatých zaměstnanců bude působit v terénu, bude na tyto pozice ÚP ČR hledat v první řadě sociální pracovníky s patřičným vzděláním. Při výběru zájemců na systemizovaná místa postupuje úřad podle nastavených pravidel. V první řadě vytipovává vhodné adepty nejdříve uvnitř organizace. Ti mají už jistou zkušenost s fungováním organizace a orientují se v dané problematice. Pokud se nepodaří nová místa obsadit, je dalším krokem tzv. otevřené výběrové řízení pro zájemce zvenku. Vnitřní předpisy úřadu zároveň umožňují oslovit s nabídkou práce přímo konkrétní uchazeče. A to v případě, že se jedná o lidi, kteří mají potřebnou kvalifikaci a splňují další případné požadavky na výkon daného systemizovaného místa. Ale ani situace, kdy ÚP ČR vybere zájemce z vlastních řad, nevylučuje zaměstnání uchazeče zvenčí, protože se zase jedno místo uvolní. Výběrové řízení trvá zpravidla 2 – 4 týdny. Skládá se z písemného testu ověřujícího mimo jiné základní znalosti o fungování Úřadu práce ČR, psychologického testu a ústního pohovoru.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!