Úřad práce ČR vyplatil dávky v poukázkách

Během září až listopadu 2014 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v poukázkách 6 886 dávek v celkové hodnotě 10 653 600 Kč. Nejčastěji obdrželi klienti část příspěvků v této podobě ve Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji.

Úřad práce ČR začal intenzivněji využívat pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi poukázky od 1. září 2014. Jejich prostřednictvím vyplácí klientům část příspěvku na živobytí a část vybraných dávek mimořádné okamžité pomoci. V prvním případě může vyplatit ve formě poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě 35 % – 65 % přiznané dávky. Forma výplaty mimořádné okamžité pomoci pak může mít podobu peněžní nebo věcnou, případně kombinovanou. Záleží na typu dávky a dané situaci. Opatření má napomoci tam, kde příjemce využije, nebo by mohl využít, dávku k jinému účelu, než k jakému ji ÚP ČR už poskytl, nebo teprve poskytne.

V tomto ohledu funguje spolupráce s republikovou i městskou policií. Jejich strážníci kontrolují každý den herny a hráče, kteří se v nich oddávají hazardu. Jakmile získají podezření, že se jedná o příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, nahlásí tuto skutečnost Úřadu práce ČR.
Pokud se následně prokáže, že tito lidé skutečně utrácejí příspěvek na živobytí v herních automatech, začne jim ÚP ČR vyplácet část obnosu v poukázkách. Klienty pak zaměstnanci úřadu okamžitě vyzývají a mění jim způsob výplaty dávek. Formu poukázek volí na dobu 6 měsíců, při opakovaném zneužívání příspěvků prodlužují lhůtu výplaty v této podobě až na jeden rok. Oproti srpnu roku 2014, kdy ještě nefungovala nová praxe, tak změnil výplatu části dávek v rámci příspěvku na živobytí u 2 711 klientů. V případě mimořádné okamžité pomoci nemá ÚP ČR tento počet k dispozici, protože tyto příspěvky nevyplácí pravidelně.

Aby Úřad práce ČR zajistil příjemcům dávek co nejširší možnosti uplatnění poukázek, uzavřel před zavedením jejich intenzívnějšího využívání nové smlouvy s dodavateli.
Jedním z rozhodujících kritérií při výběru společností byla co nejširší síť jejich obchodních partnerů, u nichž je možné stravenkami platit.

Poukázky na přímý odběr zboží slouží k odběru potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.

Kromě výplaty části dávky věcnou formou, je alternativní možností dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rovněž využití institutu zvláštního příjemce. Tedy situace, kdy s poskytnutou dávkou hospodaří ve prospěch oprávněného např. sociální pracovník.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!