Úřad práce ČR využije opět poukázky

Úřad práce ČR (ÚP ČR) začne od září 2014 opět intenzivněji využívat pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi poukázky. Jejich prostřednictvím bude klientům vyplácet část příspěvku na živobytí a část dávek mimořádné okamžité pomoci.

Generální ředitelství ÚP ČR k tomu vydalo závazný pokyn všem svým kontaktním pracovištím. Toto opatření má napomoci tam, kde by dávka mohla být nebo je používána k jinému účelu, než bude či už byla poskytnuta. Smyslem dávek pomoci v hmotné nouzi je, v souladu s Listinou základních práv a svobod, zajištění základních životních podmínek.

Úřad práce ČR uzavřel nové smlouvy s dodavateli poukázek, aby zajistil klientům co nejširší možnosti jejich uplatnění. Jedním z rozhodujících kritérií při výběru společností, které poukázky dodávají, byla co nejširší síť jejich obchodních partnerů, u nichž je možné stravenkami platit, včetně garance této sítě.

Opatření se týká pouze dvou nepojistných sociálních dávek ze systému pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. V prvním případě může Úřad práce ČR vyplatit ve formě poukázek, opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, maximálně 65 % přiznané dávky. Forma výplaty mimořádné okamžité pomoci pak může mít podobu peněžní nebo věcnou, případně kombinovanou. Záleží na typu dávky a dané situaci.

Poukázky slouží k odběru potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků.

Kromě výplaty části dávky věcnou formou, je alternativní možností dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rovněž využití institutu zvláštního příjemce. Tedy situace, kdy s poskytnutou dávkou hospodaří ve prospěch oprávněného např. sociální pracovník.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!