Úraz v zahraničí

Na základě platného Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) má pojištěnec, občan ČR, v zemích EU, EHP a Švýcarsku nárok čerpat ze svého zdravotního pojištění péči nezbytnou, kterou potřebuje při svém pobytu v zahraničí. Měla by mu být poskytnuta bez přímé úhrady ve všech zařízeních, napojených na veřejný systém zdravotního pojištění, protože je přes výpomocnou zahraniční zdravotní pojišťovnu a styčná místa přeúčtována do pojištěncovi české zdravotní pojišťovny; pojištěnec hradí pouze doplatky, poplatky a případnou spoluúčast stejně jako tamní pojištěnci, uvedl Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR).

Transport vrtulníkem v Rakousku ale nelze uhradit jako nezbytnou péči z veřejného zdravotního pojištění, protože ani tam se pojištěncům nehradí, a poskytnutou péči tedy není možné přeúčtovat přes rakouskou výpomocnou zdravotní pojišťovnu. Zaplacenou částku nelze ani následně v ČR refundovat jako neodkladnou péči dle § 14 zákona č. 48/1997 Sb. Podle něj se ze zdravotního pojištění poskytne pojištěnci náhrada nákladů, vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. Doprava vrtulníkem je však v ČR hrazena jen při primárním zásahu, a to nikoli zdravotními pojišťovnami, ale Ministerstvem zdravotnictví ČR, navíc jen na území ČR.

Ani zásah Horské služby na sjezdovce není kryt z rakouského veřejného zdravotního pojištění, takže si ho musí pojištěnec uhradit sám. Převoz sanitou by na území Rakouska v nezbytných případech měl být hrazen, tak jak se hradí rakouským pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění (vždy jen do nejbližšího zdravotnického zařízení, pojištěnec platí spoluúčast). Repatriace z Rakouska do ČR se z veřejného zdravotního pojištění nehradí.

Pokud by se tedy pojištěnci stal úraz v Rakousku, který by vyžadoval přepravu vrtulníkem, a neměl by uzavřeno cestovní pojištění, musel by uhradit přepravu z vlastních zdrojů. Náklady mohou přesáhnout sto tisíc Kč v závislosti na vzdálenosti od nejbližší nemocnice. Navíc právě Rakousko je specifické tím, že zdravotnická zařízení v okolí sjezdovek většinou nejsou napojena na veřejný systém zdravotního pojištění, což znamená, že v takové nemocnici pojištěnce neošetří "na EHIC". I místní pojištěnci si tam péči hradí sami, resp. musí se pro pobyt na horách připojistit. Po návratu do ČR by sice pojištěnci mohla být určitá částka refundována, ovšem jen do výše českých tarifů.

Při ošetření v Rakousku bude muset pojištěnec podepsat Prohlášení (Erklärung), že tam nevycestoval za účelem čerpání zdravotní péče. V případě nutné hospitalizace musí i ve smluvním zdravotnickém zařízení počítat se spoluúčastí až kolem 20 eur v závislosti na spolkové zemi, asi 10 % z ceny bude platit za zdravotnické pomůcky a přes 5 eur za položku na receptu. Pojištěnec by měl dát pozor na to, co podepisuje: může mu být také nabídnuto ošetření v tzv. Sonderklasse (zvláštní cenové třídě). Pokud s ním souhlasí, stvrzujete své rozhodnutí podpisem. Náklady ošetření pak budou podstatně vyšší a vždy je uhradí sám.

Podrobné a aktuální informace ohledně zdravotní péče v Rakousku i dalších zemích Evropy nalezne pojištěnec na stránkách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz v části pro pojištěnce. Nedoporučuje se cestovat kamkoli do zahraničí bez uzavřeného cestovního pojištění. Při uzavírání pojistky je nutno se ujistit, zda kryje rizika spojená s lyžováním.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!