Ústavní soud se vyjádřil k povinnému očkování

Ústavní soud (ÚS) se dne 2. 3. 2015 vyjádřil k povinnému očkování. Očkování smí nadále zůstat podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy. Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení sporných paragrafů. Návrh částečně zamítl, částečně odmítl. Soudci již jiným nálezem potvrdili, že Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) může určovat vyhláškou povinné vakcíny a že rodičům hrozí za nedodržení povinnosti pokuta.

Ústavní stížnost kvůli školkám podala matka jménem svého syna. Nepřijaly jej dvě mateřské školy v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Matka v tom spatřovala porušení práva na předškolní vzdělání. Úplný zákaz přístupu zdravých dětí s nekompletním očkováním do mateřských škol považuje za nepřiměřený a iracionální. Matka nenašla zastání na úřadech ani u Nejvyššího správního soudu.

Podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví mohou jesle s denním režimem, mateřské školy a dětské skupiny přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování. Výjimku mají děti s potvrzenou imunitou proti nákaze nebo s trvalou kontraindikací, která podání vakcíny znemožňuje.

Školský zákon pak ve zvláštním ustanovení zdůrazňuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - tedy právě zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. Pro děti v Česku je nyní povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, dětskou obrnu, žloutenku typu B a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Další povinná vakcína chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi.

V posledním verdiktu k problematice očkování ÚS rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví může nadále určovat povinné vakcíny. Za nedodržení povinnosti hrozí zákonným zástupcům pokuta až 10.000 korun. Zároveň by ale zákonodárci měli podle ÚS zvážit odškodňování případných zdravotních následků vakcín, kterých se někteří rodiče obávají.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!