Veřejné neziskové nemocnice

Veřejné neziskové nemocnice budou podle ministra zdravotnictví výhodné pro pacienty i zaměstnance. Pacienti v nich budou mít garantováno, že poskytují celé spektrum péče, tedy i nevýnosné obory či pohotovost, což nyní některé nemocnice z ekonomických důvodů nečiní. Zaměstnanci budou mít v platových tabulkách zase garanci platů, které budou odpovídat jejich kvalifikaci i zkušenostem.

Na neziskové nemocnice by se mohly změnit všechny nemocnice, které se pro to rozhodnou. Jako neziskové budou mít také garantovanou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Žádný poskytovatel však nebude nucen, aby nemocnici do této podoby transformoval. Právní forma by měla být natolik atraktivní, že provozovatelé budou mít o změnu zájem.

Zákon o neziskových nemocnic patří k jedné z 12 priorit ministra zdravotnictví S. Němečka. Návrh zákona chce ministr předložit do konce roku 2014, platit by mohl od poloviny roku 2015 nebo od ledna roku 2016.

Zákon by měl zajišťovat, aby nemocnice byly stabilní, aby ekonomicky byly schopné zajišťovat poskytování péče a aby tam byl závazek tzv. veřejné služby. To znamená, že nemocnice se zavážou k tomu, že za podmínek, kdy budou osvobozeny od daní, budou provozovat i obory ztrátové, pohotovostní služby a podobně. Nepřímý vliv zákona bude v tom, že když nemocniční síť bude fungovat dobře, bude mít dobrou právní formu, tak i pro pacienty bude jednodušší dostat péči, kterou potřebují.

Němeček počítá také se vznikem tzv. páteřní sítě nemocnic, jednat o tom chce i s kraji. V této síti by ale byly jen vybrané nemocnice.

Zákon o veřejných neziskových nemocnicích se chystal už v dřívějších letech, kdy byl ministrem David Rath. Tehdejší norma ale byla podle Němečka nedotažená, z pohledu řízení zastaralá a cílila jednoznačně k tomu, aby se zamezilo privatizaci krajských nemocnic. MZ ČR nebude opisovat, ve shodě je především daňové zvýhodnění.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!