Vláda schválila poskytnutí další bezúročné půjčky VZP ČR

Vláda ČR dne 20. 11. 2013 schválila rozpočtové opatření za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci VZP ČR.

Všeobecné zdravotní pojišťovně bude poskytnuta další bezúročná půjčka VZP ve výši 1 miliardy korun. Dalších 700 milionů korun přislíbil kabinet zapůjčit největší zdravotní pojišťovně již na konci října.

VZP tak ještě v letošním roce získá pomoc ve výši 1,7 miliardy korun formou bezúročné půjčky, dalších zhruba 500 milionů obdrží tato pojišťovna v posledních měsících roku díky zvýšení plateb za státní pojištěnce. V součtu dvě miliardy a dvě stě milionů korun by měly pojišťovně pomoci překlenout letošní konec roku a zejména zajistit, aby se neprodlužovaly platby VZP nemocnicím a ordinacím. 

Ministerstvu zdravotnictví se tak jen pro letošní rok podařilo zajistit pro systém zdravotnictví dvě a půl miliardy korun: 800 milionů korun díky zvýšení plateb za státní pojištěnce (platné od 1. listopadu 2013) a 1,7 miliardy korun jako půjčku pro VZP. V příštím roce pak systém může počítat díky navýšení platby za státní pojištěnce s dalšími bezmála pěti miliardami korun.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!