Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

  • Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dne 8. 11. 2013.  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 27. 11. 2013. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4).

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh zákona v 1. čtení na 4. schůzi dne 10. 12. 2013 v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 41).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).

 

 

Navržené změny předpisů (4):

Citace Změna Předpis Od
551/1991 novelizuje Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky /0
280/1992 novelizuje Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách /0
48/1997 novelizuje Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /0
372/2011 novelizuje Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /0

 

 


 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!