Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

  • Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony dne 19. 11. 2013.  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 27. 11. 2013.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4).

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh zákona v 1. čtení na 4. schůzi dne 10. 12. 2013 v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 49).Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.

 

 

 

Navržené změny předpisů (1):

Citace Změna Předpis Od
48/1997 novelizuje Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /0

 

 

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!