Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích

  • Vláda ČR projednala a schválila dne 3. 7. 2013 návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnických prostředcích). Návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení v souladu s Legislativními pravidly vlády a následně byl podle výsledků připomínkového řízení upraven. Předkladatelem návrhu je Ministerstvo zdravotnictví ČR (č.j. 442/13).

Vláda předložila PSP ČR návrh zákona dne 4. 7. 2013.

Zákon má zlepšit bezpečí pacientů a zdokonalit systém zařazování zdravotnických prostředků do úhrad ze zdravotního pojištění. Nová právní úprava bude řešit regulaci zdravotnických prostředků komplexně, a sice od jejich vzniku (odkazy na předpisy upravující posouzení shody s technickými požadavky na zdravotnické prostředky), přes jejich distribuci, prodej, předepisování, výdej, používání, údržbu, opravy až po jejich odstraňování.

Mezi zdravotnické prostředky patří velmi široká škála výrobků (krycí materiál, stříkačky, jehly, inkontinenční pomůcky, prostředky pro stomiky, glukometry, invalidní vozíky, oční čočky, sluchadla, rentgen, CT, gama nůž atd.). Je tedy zřejmé, že zákon o zdravotnických prostředcích musí být velmi provázaným, systematickým a především funkčním kodexem, který bude obsahovat komplexní pravidla pro regulaci trhu a zacházení s tak širokou skupinou výrobků, jakou představují zdravotnické prostředky.

K posouzení efektivity zavedení nového prostředku se má využívat systém HTA, který umí spočítat, jakou měřitelnou hodnotu pro pacienty nový prostředek přináší a jak je to v proporci s vynaloženými penězi. Systém HTA je použitelný pro léčiva, zdravotnické přístroje a prostředky, diagnostické a léčebné postupy i pro prevenci. HTA pomůže, aby se nadále nekupovaly drahé přístroje bez vyhodnocení jejich přínosu, majitelé pak třeba i nátlakem usilují o smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Nemocnice budou díky hodnocení HTA vědět dřív, než zakoupí drahý přístroj, pro jaké pacienty je vhodný a zda léčení na něm pojišťovny zaplatí. Pak by teprve do jeho koupě investovaly.

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení všem připomínkovým místům stanoveným Legislativními pravidly vlády. Připomínkové řízení proběhlo od 5. února 2013 do 5. března 2013, výsledky jsou uvedeny v příloze.

  • Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1105/0.
  • Předseda PSP projednání zákona doporučil dne 17. 7. 2013 a navrhl přikázat k projednání výborům. Projednávání tisku zařazeno na pořad 57. schůze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!