Výbor pro sociální politiku PSP ČR

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zasedání ve dnech 25. - 27. února 2014 bude projednávat následující témata:

Zákoník práce, zaměstnanost

 • organizace a úkoly Úřadu práce
 • zaměstnanost (aktivní politika zaměstnanosti atd.)
 • podpora v nezaměstnanosti
 • zaměstnávání zdravotně postižených

Evropská unie

 • úvod do problematiky Evropské unie
 • orgány
 • legislativní proces
 • sociální politika EU
 • volný pohyb pracovní síly

Sociální dávky a sociální služby

 • přehled systému sociálních dávek
 • problematika sociálních služeb
 • sociálně právní ochrana dítěte
 • aktuální stav výplaty sociálních dávek
 • problematika zdravotně postižených

Sociálně pojistné systémy

 • úvod do problematiky starobních důchodů, nemocenského a úrazového pojištění
 • posudková služba
 • hodnocení současného stavu
 • připravované legislativní záměry
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!