Výdaje VZP ČR v roce 2015

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) vydá v roce 2015 za péči o 1,6 miliardy Kč víc, než původně plánovala. Nutí ji k tomu úhradová vyhláška. Do rezervního fondu tak oproti plánu ani v roce 2015 žádné peníze neuloží.

Celkem na péči vydá VZP podle vyhlášky 147,6 miliardy Kč. Vyhláška přidává nejvíc nemocnicím, kompenzuje jim, ambulancím a lékárnám zrušené poplatky a zahrnuje i peníze na růst platů v nemocnicích.

VZP plánovala v roce 2015 vydat za péči 146 miliard a devět milionů Kč, to je oproti roku 2014 nárůst 3,193 miliardy. Analýza dopadů nových ministerských předpisů ale ukazuje, že bude muset zaplatit ještě o dalších 1,626 miliardy Kč víc. Celkem by si zdravotnická zařízení měla na jen na platbách od VZP meziročně polepšit o 4,819 miliardy Kč.

Vzhledem k většímu nárůstu výdajů je pohled na hospodaření VZP o něco méně optimistický, než před zveřejněním vyhlášky. Lze proto očekávat, že nebude možné naplnit rezervní fond. VZP je však připravena vyhlášku respektovat a zavést veškerá dostupná manažerská opatření, aby i za této situace udržela vyrovnanou bilanci a včasné úhrady faktur za poskytnutou péči.

Ambulancím plánovala VZP dát letos 36,43 miliardy Kč, tedy o 1,05 miliardy Kč víc než v roce 2014. Podle vyhlášky dostanou o dalších 105 milionů Kč víc, z nich 20 milionů Kč domácí zdravotní péče a 85 milionů Kč ošetřovatelské a rehabilitační služby v zařízeních sociální péče. Část navýšení půjde na kompenzace poplatků, takže příjmy stoupnou méně.

Nemocnicím plánovala VZP v roce 2015 dát 72,197 miliardy Kč, tedy o 1,984 miliardy Kč víc než v roce 2014. Úhradová vyhláška jim přidává dalších 1,154 miliardy Kč, z toho 640 milionů Kč pro ambulance, 420 milionů Kč pro akutní lůžka a 94 milionů Kč pro následná lůžka. Zrušené poplatky kompenzovala VZP už v roce 2014, nárůst výdajů tedy představuje skutečný nárůst příjmů nemocnic.

Dalších 67 milionů Kč proti plánu dá VZP odborným léčebným ústavům, kterým přidá 56 milionů Kč, LDN pět milionů Kč a hospicům šest milionů Kč. Spolu s nárůstem, s nímž VZP počítala ve zdravotně pojistném plánu, si tato zařízení v roce 2015 polepší o 271 milionů korun Kč.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!