Výdaje zdravotních pojišťoven v roce 2015

Oproti roku 2014 by měly dát zdravotní pojišťovny v roce 2015 na péči o devět miliard Kč víc, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 145,8 miliardy Kč a zaměstnanecké pojišťovny 93,1 miliardy Kč. V kompenzacích za zrušené poplatky by měly pojišťovny uhradit nemocnicím 1,8 miliardy, ambulancím 1,5 miliardy a lékárnám 700 milionů Kč. Pojišťovny také použijí na péči část peněz určených původně na vlastní provoz. V návrhu úhradové vyhlášky to uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) s tím, že se v roce 2015 očekává další nárůst výběru pojistného.

Návrh prochází připomínkovým řízením a je na webu Vlády ČR. MZ ČR stanoví vyhláškou hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení pro rok 2015. Kompenzace zrušených poplatků slíbila zdravotníkům vláda, která rovněž deklarovala navýšení úhrad lůžkovým zařízením, kde od ledna 2015 všem zaměstnancům stoupnou tarifní platy o pět procent.

Příjmy zaměstnaneckých pojišťoven z výběru pojistného jsou na rok 2015 plánovány na 95,3 miliardy, příjmy VZP na 150,5 miliardy Kč. Zdravotní pojišťovny by měly přidat na péči 700 milionů Kč určených původně na svůj provoz. O 600 milionů Kč by měly snížit rezervy, a ty také dát na péči.

Na konci roku 2014 očekává MZ ČR zůstatky na fondech zaměstnaneckých pojišťoven ve výši čtyř miliard Kč a naplnění jejich rezervních fondů. VZP bude mít zůstatek téměř nulový a nenaplněný rezervní fond. Během roku 2015 také musí splatit půl miliardy z půjčky, kterou dostala od státu. VZP skončí v roce 2014  "v černých číslech", stejně jako v roce 2015, a to i když půjčku vrátí. Poprvé po letech začne v roce 2015 také naplňovat rezervní fond.

Pro kompenzace třicetikorunových poplatků v ambulancích stanoví vyhláška tzv. signální kód, ambulance dostanou plnou náhradu až do výše poplatků vybraných v roce 2013. Nemocnicím, lázním a léčebnám dlouhodobě nemocných se promítnou náhrady stokorunových poplatků do úhrad. Pro náhradu třicetikorunového poplatku za recept budou mít lékárny rovněž signální kód s hodnotou 12 Kč. I zde bude omezení celkovým počtem receptů, za něž vybrala daná lékárna poplatek v roce 2013. Lékárnická komora chce plnou kompenzaci. Ministerstvo to odmítá a argumentuje tím, že část lékáren poplatek v rámci konkurenčního boje nevybírala - a kvůli tomu nezkrachovala.

Cílem vyhlášky je podle ministra zdravotnictví podpořit kvalitní a dostupnou akutní lůžkovou péči, následnou a dlouhodobou péči, lázně a ozdravovny a umožnit růst příjmů podle finančních schopností systému i ostatním poskytovatelům.

Pokračovat má narovnání systému úhrad, tedy sbližování základní sazby mezi zdravotními pojišťovnami i sjednocování způsobu úhrad ambulancím v nemocnicích a mimo nemocnice. Systém by měl motivovat zdravotnická zařízení ke zvyšování efektivity v poskytování péče. Zjednodušit se má řízení poskytované péče v nemocnicích, včetně regulací.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!