Výměna průkazů VZP ČR

Prvních 140 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) obdrží do poštovních schránek nové průkazy pojištěnce. Bude to začátek devítiměsíční akce, která skončí v únoru 2015 a celkem při ní dostane nový průkaz 3 985 000 lidí. Oproti současné kartě provázejí tu novou dvě změny – jednak už nebude celá modrá, ale její rubová strana se výrazně zabarví. A platit už nebude jen 5 let, ale dvojnásobnou dobu. Díky prodloužení platnosti ušetří VZP 60 milionů korun.

Výměna průkazů se týká těch pojištěnců, u nichž v nejbližších měsících končí platnost stávajícího dokladu. Pojišťovna vyměňuje plastové průkazy podruhé, zatím to bylo vždy v pětiletém cyklu. 

Příští hromadná výměna však bude tentokrát až za 10 let. Analýza ukázala, že rizika spojená s delší platností dokladů (například jejich možné zneužití) se vyplatí podstoupit s ohledem na náklady spojené s výměnou. Ty činí zhruba 60 milionů korun, v čemž je zahrnuta jak samotná výroba karet, tak jejich distribuce a další nutné náklady. Prodloužením platnosti jedna výměna odpadne a ušetřené peníze bude možné využít na zdravotní péči.

Klienti dostanou nové průkazy poštou do schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na pobočku. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz používat. Je v nich uvedena i možnost vrátit starý průkaz na kterékoli pobočce VZP ČR. To však není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba přestřižením nůžkami.

Pro pozměněnou vizuální podobu průkazu se VZP rozhodla proto, že chtěla modernizovat jejich podobu. Ta strana dokladu, kde jsou uvedeny povinné údaje o pojištěncích, musí mít jako Evropský průkaz zdravotního pojištění jednotný vizuální styl. Změna se proto mohla týkat jen rubu, kde se nově objevují například korporátní barvy VZP. Náklady se tím nijak nezvýšily.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!