Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Vláda ČR dne 8. 12. 2014 projednala Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 (č. j. 1329/14).

Zpráva shrnuje aktuální údaje a trendy v oblasti užívání návykových látek a dopadů na českou společnost. V České republice přibývá uživatelů pervitinu, ale nejzávaznějším problémem je pití alkoholu a kouření tabáku, a to zejména u dětí a mladistvých.

Výsledky studií jednoznačně ukazují, že z hlediska zdravotních, sociálních i ekonomických dopadů na společnost je na prvním místě drogového žebříčku alkohol. V ČR je 1,5 milionů osob (17-20 procent populace), které jsou rizikovými konzumenty alkoholu.

Téměř čtvrtina Čechů starších patnácti let (více než 23 procent) každý den kouří. Průzkumy navíc ukázaly, že zkušenost s pitím alkoholu přiznávají tři čtvrtiny žáků základních škol ve věku 14-15 let. Téměř čtvrtina z nich uvedla, že kouřila v posledních 30 dnech. Více než 26 procent z nich se také přiznalo k tomu, že zkusili užívání konopných látek.

V roce 2013 narostl počet problémových uživatelů drog, tedy dlouhodobých či injekčních uživatelů pervitinu nebo opiátů. Nárůst byl o 8,7 procent na 44,9 tisíc uživatelů, z nichž 34,2 tisíc užívá pervitin. Za posledních deset let se počet problémových uživatelů drog zvýšil o více než polovinu. Nejvíce z nich je v Praze a Ústeckém kraji. V roce 2013 bylo v ČR spotřebováno 21,4 tun konopných látek, šest tun pervitinu nebo milion kusů tablet extáze. V posledních letech klesá spotřeba konopných látek, extáze a heroinu a naopak roste spotřeba pervitinu a kokainu.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 je k dispozici na http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/media/VZ2013.pdf.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!